Veelvoorkomende oorzaken voor een cv-ketel storing

Werkt uw cv-ketel niet meer? Grote kans dat dit het gevolg is van een storing. Een storing in uw cv-ketel is bijzonder vervelend, want hierdoor kunt u onder meer geen warm water meer gebruiken. Om weer over warm water te kunnen beschikken, moet u de storing in de ketel verhelpen. Doordat een ketel een bijzonder complex apparaat is, kunt u dit beter overlaten aan een ervaren loodgieter. Zeker wanneer u er zelf geen verstand van heeft. Om te kunnen bepalen of u inderdaad te maken heeft met een storing, zetten wij hieronder veelvoorkomende oorzaken van een cv-ketel storing op een rijtje.

Achterstallig onderhoud

Verreweg de meest storingen in cv-ketels ontstaan als gevolg van achterstallig onderhoud. Veel mensen vergeten namelijk dat hun ketel periodiek gekeurd moet worden. Ketels die niet of nauwelijks een keuring ondergaan, hebben een verhoogde kans op een storing. Wanneer u uw cv-ketel regelmatig laat keuren door een gecertificeerde loodgieter, wordt de kans op een storing tot een minimum beperkt. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat uw ketel getroffen wordt door een storing, maar u kunt de kans wel aanzienlijk verkleinen door regelmatig een keuring uit te laten voeren.

Te lage waterdruk

Naast achterstallig onderhoud veroorzaakt ook een lage waterdruk vaak een storing in een cv-ketel. De waterdruk in de ketel moet minimaal 1 bar zijn. Wanneer de druk lager ligt dan 1 bar, werkt de cv-ketel niet meer. Om de storing te verhelpen, zult u het water in de ketel bij moeten vullen. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt hier ook een loodgieter voor inschakelen.

Storing achterhalen en verhelpen

Lukt het u niet om te achterhalen waardoor de storing in uw ketel veroorzaakt wordt? Dan doet u er goed aan een loodgieter in te schakelen. Zoals gezegd is een cv-ketel een bijzonder complex apparaat en het is dan ook niet aan te raden om er zelf mee aan de slag te gaan indien u hier geen ervaring mee heeft. Een loodgieter heeft de storing binnen de kortste keren achterhaald en kan deze direct verhelpen.Call Now Button