cv ketel

Procedure installatie cv ketel

De installatie van een cv ketel moet volgens een vaste procedure worden afgewerkt. Dit is belangrijk om zowel de veiligheid als het goed functioneren en de efficiëntie van een ketel te kunnen garanderen. Het is extreem belangrijk dat er geen enkele stap wordt overgeslagen in dit proces. Om deze reden kunt u het beste gebruik maken van een erkende installateur die door zijn of haar opleiding precies weet wat deze stappen zijn en deze ook al tientallen keren eerder succesvol heeft uitgevoerd. Het aantal exacte handelingen die genomen moeten worden in deze procedure zijn teveel om op te noemen. We kunnen echter wel het proces in grote lijnen beschrijven.

Verwijderen oude ketel

Een nieuw huis wordt in de meeste gevallen al met een cv ketel geleverd. Wanneer u dus iemand in moet huren voor het installeren van een cv ketel dan zal er ook een oude ketel verwijderd moeten worden. Hierbij is het zeer belangrijk dat de veiligheid in acht wordt genomen omdat men met gas werkt.

Installeren nieuwe ketel

Het installeren van een nieuwe ketel kent ongeveer dezelfde handelingen als het verwijderen van de oude ketel. Echter zijn deze handelingen in omgekeerde volgorde. Leidingen die eerst ontkoppeld zijn moeten nu weer gekoppeld worden aan de nieuwe ketel.

Vervangen kranen en expansievat

Wanneer een ketel vervangen wordt dan is het ook slim om andere onderdelen van het systeem ook te meteen te vervangen. Bijvoorbeeld de kranen en het expansievat kunnen het beste gelijktijdig vervangen worden.

Afstellen voor optimale efficiëntiecv ketel compri_crop

Om de nieuwe ketel zo efficiënt mogelijk te laten functioneren moet deze goed afgesteld worden. Dit gebeurt ook tijdens de periodieke onderhoudsbeurten en is tevens de laatste handeling van de installatie.Call Now Button